28.9.2015

Tack för ditt understöd!

Adventskalendern är den största källan till medelanskaffning för en stor del av Finlands 750 scoutkårer. För att det också i framtiden ska vara möjligt för alla att delta i scoutverksamhet jobbar vi målmedvetet med att hålla medlemsavgiften möjligast låg. Med intäkterna från försäljningen av adventskalendrar och julkort kan scoutkårerna införskaffa utrustning till läger och vandringar, subventionera deltagaravgifter och underhålla sina segelbåtar.

Genom att köpa scouternas adventskalender understöder du ortens barn och unga! Intäkterna från adventskalenderförsäljningen går i sin helhet till att stöda scoutverksamheten. Den största andelen av intäkterna får scoutkårerna.

Här hittar du några exempel på hur intäkter från adventskalenderförsäljningen använts.

Kårens nya segelbåt 2013

Nya scoutvänner

Renovering av kårlokalen

kolo

Intäkterna från adventskalenderförsäljningen används delvis till att renovera kårlokalen i Sibbo. Vi har t.ex. byggt en ny utedass- och förrådsbyggnad. Resten av intäkterna används till gruppernas egen verksamhet.
Sonja Nyberg, Meritähdet

Utfärder

luistelu

Karis Flickorna gör en vårutfärd som är gratis för alla medlemmar. 2014 åkte vi till Äventyrsbanan i Mjölbolsta, år 2015 är målet Heureka!
Hanna Wassholm, Karis Flickorna

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare har något roligt evenemang på våren om kåren säljer bra med kalendrar. Kåren står för alla kostnader för evenemanget! Förra året var vi tillsammans med scouternas familjer till Ishallen i Karis och skrinna. Med hjälp av adventskalenderintäkterna försöker vi också under året betala en del av evenemangsutgifterna själv, så att deltagaravgifterna förblir låga.
Annika Lundell, Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare

Resor utomlands

japani

Med hjälp av adventskalenderförsäljningen samlade vi in medel för världsjamboreen i Japan. Gemensamma medelsinsamlingskampanjer är speciellt viktiga för familjer där flera barn deltar i storevenemang.
Ville Laine, Kartanopartio

Sommarläger och vandringar

vaellus

I scoutkåren Hiiden Hittavaiset besluter man alltid gemensamt om till vad kalenderintäkterna skall användas. Förra året användes pengarna för det gemensamma sommarlägret och vandringen i Lappland.
Jenna ”Jensku” Ritvanen, Hiiden Hittavaiset  

 


Bilder: Kårernas egna arkiv, Poppis Suomela, Mikko Roininen
Video: Aapo Rainio, Atte Grönroos, Väinö Kuusipalo, Simo Koivuluoma, Siiri Markkanen, Oskari Railo, Sohvi Manninen.