28.9.2015

Scouterna samlar in medel för sin verksamhet

Scouterna hämtade adventskalendertraditionen till Finland redan över 70 år sedan. Ännu denna dag är försäljningen av adventskalendern scouternas mest betydelsefulla medelsinsamlingskampanj. Kalendrarna säljs av stora och små scouter från medlet av oktober till slutet av november. i år är det för första gången möjligt att även köpa kalendern i webbshopen.

Det som gör adventskalendern unik är att den första kalenderluckan redan får öppnas på första advent. Om första advent infaller i november, öppnas den första luckan redan då. På baksidan av adventskalendern kan man i år läsa om nästa sommars storläger, Roihu 2016.

Adventskalendern kostar 7 euro. Den största delen av intäkterna fördelas åt scoutkårerna för att understöda den lokala verksamheten. Scoutkårerna använder adventskalenderintäkterna bl.a. till att köpa utfärdsutrustning, betala läger- eller reseavgifter eller för att renovera kårlokalen. Genom att köpa scouternas adventskalender stöder du barn- och ungdomsverksamhet i Finland.

Adventskalendern år 2018 är illustrerad av Elina Warsta.Avainlippu_sininen

Scouternas adventskalender produceras till sin helhet i Finland och har därför beviljats Nyckel-märkning.

För mera information kontakta Finlands Svenska Scouter r.f:s informatör Kate Lönnberg,
tfn 044 2723463 fornamn.efternamn@scout.fi

Material

Bilder med högresolution finns tillgängliga för media. Vid användning av bilder bör illustratörens namn alltid nämnas.

Från Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry:s bildbank får bilder för adventskalenderkampanjen användas. I samband med bilderna bör ”Finlands Scouter” och fotografen eller illustratören alltid nämnas.

Vuoden 2018 adventtikalenterissa seikkaillaan saaristossa.