Sähköinen osaamismerkki konkretisoi kampanjan vetämisessä saavutetun osaamisen

Kampanjapäällikön tehtävässä vaaditaan muun muassa projektinhallintataitoja, talousosaamista ja tietenkin otetta varsinaiseen myyntityöhön. Nämä ovat kaikki olennaisia varainhankinnan osa-alueita. Kampanjan loputtua kampanjapäällikkö voi hakea sähköistä osaamismerkkiä, joka konkretisoi kampanjan vetämisessä vaadittavaa osaamista.

Mikä on sähköinen osaamismerkki?

Sähköisellä osaamismerkillä tuodaan esiin tietoja, taitoja, osaamista ja saavutuksia. Osaamismerkki koostuu kuvasta ja merkkiin liitetyistä tiedoista, joita ovat merkin kuvaus, merkin saamiskriteerit, myöntäjän tiedot sekä merkin voimassaoloaika. Osaamismerkkiin on mahdollistaa liittää myös todisteita osaamisesta, jotka osoittavat, millä osaamisella/näytöillä merkin saaja on sen ansainnut. Merkin voi liittää esimerkiksi sähköiseen CV:hen tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

Tutustu tarkemmin partiossa myönnettäviin osaamismerkkeihin.

 

Varainhankintaosaajan osaamismerkin kuva (kuvitus)

Kuinka haen varainhankintaosaajan merkkiä?

Merkin myöntää piiri. Hae merkkiä täyttämällä hakemus!

Jaa sivu: