Selkeä tavoite helpottaa käytännön myyntityötä

Lopputuloksen kannalta on olennaista, että myynnille on asetettu tavoite ja että sen täyttymistä seurataan: onnistumiset motivoivat myyjiä ja tehty työ konkretisoituu selkeiksi euromääriksi.

Tavoite voi olla esimerkiksi

 • euromääräinen tai myydyissä kalentereissa laskettava
 • muuten konkreettinen, kalenterimyynnistä saaduilla rahoilla hankittava asia, kuten esimerkiksi uusi puolijoukkueteltta

Miettikää, minkälainen tavoite olisi teidän lippukuntanne tilanteelle sopivin! Parhaat lippukunnat myyvät vuosittain yli 20 kalenteria jäsentä kohti. Tavoite kannattaa kuitenkin pitää realistisena lippukuntanne aiempaan myyntiin nähden.

Esimerkkejä, joihin lippukunnat ovat käyttäneet kalenterituotot aikaisemmin:

 • Yleinen toiminta ja kalustohankinnat, kuten talviteltta
 • Uusien vessojen hankinta kämpälle ja suurleirin maksut
 • Leirimaksujen pitäminen kohtuullisina
 • Sudenpentujen ja seikkailijoiden leirit
 • Retket, viikkotoiminta sekä kolon ja kämpän vuokrat
 • Ryhmien toiminta
 • Suurleirit ja retket
 • Sisutoiminnan avustajien retkimaksut (Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia)
 • Vartioiden oma toiminta

Yhdessä asetettu tavoite saavutetaan varmimmin

Tavoitteen asettamiseen kannattaa ottaa mukaan koko johtajisto. Kun tavoite asetetaan yhdessä, kaikkien on helppoa sitoutua siihen.

Pohtikaa johtajiston kesken seuraavia kysymyksiä:

 • Olemmeko tehneet ostamisen mahdollisimman helpoksi? Onko lippukunnalla esimerkiksi korttimaksupäätteitä tai tili mobiilimaksuja varten?
 • Montako kalenteria myimme viime vuonna? Olimmeko tyytyväisiä myyntitulokseen?
 • Miten jäsenmäärämme on muuttunut viime vuodesta?
 • Pystymmekö myymään enemmän kalentereita jäsentä kohti tänä vuonna? Mitä se vaatisi?
 • Miten voisimme motivoida nykyistä useampia lippukunnan jäseniä (ja jäsenten vanhempia) osallistumaan kalenterimyyntiin?
 • Käytimmekö viime vuonna kaikkia myyntikanavia? (myyjäiset, nettikaupan markkinointi, ovelta ovelle -myynti, koulut, yritysmyynti…)

Miksi yhteinen tavoite on tärkeä?

Hyvän tavoitteen avulla:

Keräätte varoja selkeään kohteeseen

Kaikki tietävät, miksi kalentereita myydään ja paljonko jokaisen on myytävä tavoitteen saavuttamiseksi. Myyntitulos paranee, kun jokaisella on henkilökohtainen tavoite täytettävänä.

Sanoitatte ostamisen merkitystä

Myyjänne osaavat kertoa asiakkaalle, mihin rahat käytetään. Asiakas tietää tukevansa tärkeää työtä ja ostaa kalenterin varmemmin.

Pääsette juhlimaan onnistumisia

Tavoitetta ei voi saavuttaa, jos sitä ei ole olemassa. Yhteisen hyvän eteen toimimisessa olennaisena osana on myyjien palkitseminen tehdystä työstä! Onnistumiset motivoivat rikkomaan ennätyksiä myös tulevina vuosina!

Ostajaa kiinnostaa!

Ostamalla kalenterin olet tukemassa partiotoimintaa! Siis tarkkaan ottaen mitä?

Helppo tavoite auttaa teitä kertomaan ostajalle mihin keräytyt rahat käytetään.

Esimerkki tavoitteen vaikutuksesta

Viime vuonna  jokainen lippukunnan 80 jäsenestä myi 6 kalenteria. Kalentereita myytiin siis yhteensä 480 kpl, ja lippukunta sai 4,5 euron lippukuntaosuudella yhteensä 2 160 euroa toimintansa tueksi.

Tänä vuonna lippukunnassa aloitti uusi sudenpentulauma ja muutkin ikäkausiryhmät saatiin jonosta täyteen. 100 jäsenen myyntiä vauhditettiin aiempaa paremmilla maksuvaihtoehdoilla, minkä lisäksi lippukunta kertoi aktiivisesti omista myyntitempauksistaan.

Kalentereita myytiinkin ennätyksellisesti keskimäärin 8 kpl jokaista jäsentä kohden, ja näin lippukunta keräsi yhteensä 3 600 euroa. Myynti kasvoi 1440 euroa, siis peräti 67 %!

Jaa sivu: