Ryhmänjohtajien ja vanhempien ohjeistaminen

Paraskaan kampanjapäällikkö ei suoriudu koko hommasta yksin. Myynnin onnistumiseksi on hyvin tärkeää, että lippukunnan jäsenet, ryhmänjohtajat ja partiolaisten vanhemmat tietävät mistä on kyse ja mitä heiltä odotetaan. Tälle sivulle on koottu vinkkejä lippukunnan sisäiseen tiedottamiseen!

Lippukunnan jäsenet ja vanhemmat

Myynnin käytännöt tai adventtikalenterikampanja voivat herättää monia kysymyksiä jäsenistön keskuudessa. Kun kaikki tietävät missä mennään, myynti sujuu paremmin! Vieraile ryhmien kokouksissa tai järjestä vaikkapa koko lippukunnan yhteinen myynninaloitustilaisuus! Ripusta tavoitejulisteet ja tiedot mahdollisista palkinnoista kolon seinälle.

Innokkaimmat vanhemmat ovat myös kullanarvoinen apu myynnissä ja myyntipaikkojen löytämisessä! Kerro kampanjasta kotiväelle heti syksyn alussa esimerkiksi toiminnan aloituskokouksessa, syyskokouksessa tai vanhempainillassa.

Kaikkien lippukuntalaisten ja vanhempien tulisi tietää:

 • Mitä myydään ja mitä kalenteri maksaa?
 • Kalenterin merkitys lippukunnan taloudelle. Mitä tuloilla on tehty ja voidaan tehdä?
 • Mikä on lippukunnan tai ryhmän tavoite?
 • Kannusta jäseniä myyntiin kertomalla tonttumerkeistä: kerro saantirajat ja mahdolliset muut myyntipalkinnot

Toistossa on voimaa! Kampanjasta on hyvä kertoa moneen kertaan, jotta viesti menee perille. Katso vinkit markkinointiin ja viestintään täältä. Voit käyttää hyödyksesi esimerkiksi lippukunnan lehteä, www-sivuja ja sähköpostilistoja.

 

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse!

Tavoitejulisteet, kirjepohjat huoltajille, ja muut sisäisen viestinnän valmiit materiaalit löydät materiaalipankista.

Lippukunnan johtajiston perehdytys

Perehdytä lippukuntasi ryhmänjohtajat kampanjan perustiedoista, aikatauluista ja ohjeista. Johtajat on tärkeää perehdyttää:

 • ottamaan vastuuta kampanjan onnistumisesta
 • hallinnoimaan ryhmän adventtikalenterimyyntiä Kuksan avulla
 • jakamaan kalentereita myyjille ja keräämään myyntituotot
 • kannustamaan ja valmentamaan pikkumyyjiä myyntitilanteisiin ja rahan käsittelyyn
 • huolehtimaan lasten turvallisuudesta.

Johtajilla on kampanjan onnistumisessa keskeinen rooli! Kerro siis kampanjan käytännön asioista lippukunnan johtajille jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen kampanjan alkamista 15.10. Kun perusasiat ovat kaikkien tiedossa, voi kukin ryhmä keskittyä myyntiin täysin rinnoin!

Hyvä kanava lippukunnan sisäiseen vertaistukeen ja nopeisiin kysymyksiin voisi olla esimerkiksi johtajiston oma WhatsApp- tai FB-ryhmä.

Huolehdi, että johtajisto tietää ainakin:

 • kampanjan perustiedot: mitä tapahtuu ja milloin
 • mitä myydään ja mitä se maksaa
 • mikä on lippukunnan tavoite
 • myyntivinkit
 • myyntipaikat ja –ajat
 • mistä saa materiaalia myynnin harjoitteluun tai markkinointiin (adventtikalenteri.fi/myyjille)
 • miten ryhmänjohtajat hallinnoivat kampanjaa Kuksassa + ryhmänjohtajan koontilomakkeen hyödyntäminen
 • rahojen tilityskäytännöt
piirretty koira ja joulupaketti

Vanhemmat mukaan myyntiin!

Kysy rohkeasti, voitteko myydä kalentereita vanhempien työpaikoilla tai voisivatko vanhemmat vaikkapa viedä työpaikan ilmoitustaululle adventtikalenterin mainosjulisteen tai lippukunnan nimellä varustettuja flyereitä www.adventtikalenteri.fi -verkkokaupan markkinoimiseksi.

Kaikki markkinointimateriaalit löydät osoitteesta partio.fi/kalenterimateriaalit

Jaa sivu: